Blog

Thymovar proti varoáze včel

Thymovar proti varoáze včel

Thymovar je novým léčivým přípravkem, který slouží k odstranění varoázy. Toto onemocnění napadá jedince včely medonosné a způsobuje úhyn včelstev.