Thymovar je novým léčivým přípravkem, který slouží k odstranění varoázy. Toto onemocnění napadá jedince včely medonosné a způsobuje úhyn včelstev. Léčivo bylo syntetizováno ve Švýcarsku a je ze 70 % dotováno Evropskou unií. V současné době je využíváno ve 24 zemích a je možné jej kombinovat s jinými na českém trhu dostupnými léčivy.

Co je varoáza?

Varoáza je onemocnění včel vyvolané roztočem druhu Varroadestructor. Původem pochází z Indie a do Česka byl přivlečen už v 70. letech minulého století. Velké škody pak napáchal hlavně v zimě na přelomu let 2007 a 2008, kdy došlo k úhynu zhruba 30 % všech včelstev.

Roztoč napadá jak dospělce, tak i larvy. U dospělců se přisaje na pokožku a bodavými stylety vysává hemolymfu (obdoba krve u hmyzu). Pokud napadne larvu, způsobuje chyby při vývoji křídel a končetin (jsou zakrnělé) a celkově výrazně zkracuje dobu života postiženého jedince.

Pokud je varoáza ve včelstvu objevena, musí ihned proběhnout rychlá léčba, nebo musí být včelstvo a celé příslušenství spáleno. Tyto drastické metody byly zavedeny hlavně z toho důvodu, že varoáza je vysoce nakažlivé onemocnění, které se velmi rychle přenáší přímým kontaktem mezi jedinci.

Jak funguje Thymovar?

Základem Thymovaru je alkoholická struktura thymol, která se nachází například v tymiánu. Thymol je v nízkých koncentracích silným antiseptikem, při zvýšení koncentrace pak dochází k úhynu drobnějších živočichů (např. právě roztočů).

Koncentrace nutná k usmrcení roztoče Varroadestructor je nižší než v případě včely – a to je právě principem funkce Thymovaru. Dalo by se to přirovnat k chlorování vody v bazénech – kyselina chlorovodíková je ve vysoké koncentraci silnou kyselinou, která během pár minut dokáže propálit pokožku. Nicméně v malých koncentracích ve vodě účinně likviduje bakterie a na lidi nemá vliv.

Thymovar je navržen tak, aby po dlouhou dobu uvolňoval patřičné množství aktivní látky, a vytvořil tak koncentraci, která zničí nákazu, ale neuškodí včelám. Pro představu, při koncentraci 7 µg/l dochází k prakticky stoprocentnímu úhynu varroa, ale včely jsou postiženy nanejvýš z 10 % (jedná se o slabé jedince, kteří byli infikováni dříve a v blízké době by stejně uhynuli).

Dotace léčiva Thymovar

Léčivý přípravek Thymovar je dotován z fondů Evropské unie pro boj proti varoáze ve výši 70 % ceny léčiva. Na dotaci má vliv několik faktorů: zdali jste plátcem DPH, jaké datum je vystaveno na dokladu žádosti a celková výše ceny Thymovaru.

Závěrem je nutno zdůraznit, že Thymovar je zatím nejúčinnějším přípravkem na boj proti varoáze. Dosahuje úspěšnosti přes 92 %, nejlepších výsledků pak bylo dosaženo ve Francii, kde zaznamenali 98% účinnost. Včelaři proto mohou začít slavit – konečně byl nalezen přípravek, díky němuž se už nemusejí o svá včelstva tolik obávat. Doporučujeme také další včelařské potřeby.