Pohádku o mrtvé a živé vodě pravděpodobně zná většina z nás. Ve zkratce příběh ukáže dětem, že voda může být životodárcem, ale zároveň také způsobit smrt. V reálném životě jsme se prozatím setkávali pouze s prvním případem – bez vody se nedá žít. Jak jsme šťastní, že u nás je dostatek zdrojů pitné vody a není o ni tak nikdy nouze. Bohužel realita je taková, že z pohádek se může stát skutečný příběh. V tomto článku se dočtete o tom, co skutečně může voda obsahovat. Co se s ní stalo, děje, na co si dávat pozor a jak se pokusit pomoci přírodě ji zachránit.

Havarijní znečištění vody

Začněme tím, jak vlastně dochází ke znečištění vody. Havarijní znečištění vod výrazně ovlivňuje kvalitu kohoutkové vody. Bohužel lhostejnost a neopatrnost lidí je nekonečná. V roce 2011 evidovala Česká inspekce životního prostředí jenom na území České republiky 139 případů znečištění vod, což bylo o 28 případů více než předešlého roku. Podle informací z médií se počet podobných událostí zvyšuje každým rokem. 

 

 

Víte, že  největší výskyt škodlivých látek je pravidelně každým rokem zaznamenáván na hladině Tiché Orlice?

A o jaké příhody se vlastně jedná? Nejpočetnější skupinou jsou znečištění ropnými látkami. Ty jsou nejzávažnější, protože obsahují až 30 % aromatických uhlovodíků, které jsou pokládány za biologicky nejškodlivější.


Dále se jedná o odpadní a chemické látky, většina problémů vzniká při přepravě nebezpečných materiálů pomocí lodi nebo při dopravních nehodách poblíž vody. Velkým problémem bylo také několik požárů v chemických skladech.

Koledujeme si o nedostatek pitné vody

Do ovzduší, vod a půdy vstupuje dnes minimálně 100 000 různých chemických sloučenin v množství mnohonásobně převyšujícím množství látek, které se tam dostávají přirozenými přírodními pochody. Člověk si ani neuvědomí, že hnojení umělými hnojivy a používání těchto látek obecně v zemědělství může jednou způsobit obrovské problémy s nedostatkem pitné vody.

Podle magistra Víta Kodeše, vedoucího Českého hydrometeorologického ústavu, je více než polovina sledovaných vrtů zamořena pesticidy, které jednoznačně podzemním vodám škodí. Zdroje pité vody podle jeho slov nejvíce trpí kvůli pěstování biopaliv. Pěstování řepky a kukuřice.

 

 

Pesticidy v podzemních vodách

V podzemních vodách jsou limity pro pesticidy okolo 0,1 miligramu na litr. Skutečnost je však taková, že na mnoha místech je tento limit přesažen až stonásobně! Pesticidy se nejvíce vyskytují ve vodách u Plzně a na Moravě, naopak minimum je jich v horských a zalesněných oblastech.

Pesticidy působí velmi špatně na lidské tělo, problém ovšem je, že jeho účinky nepoznáme hned. Může se často jednat o karcinogenní látky a látky oslabující naši imunitu.

Větší průmyslové společnosti podle všeho nehodlají se svými zásahy do přírody nic dělat. Havarijní znečištění a ničení vody pesticidy může člověk výrazně ovlivnit. Bohužel jedinec se může zaměřit pouze na to, jakou vodu získává, vyhledat si informace o vodě, kterou odebírá. A pokud chce mít skutečnou jistotu, že pije zdravou a čistou vodu, pak používat vodní filtry, jako např. vodní filtry Berkey, které z vody odstraňují nejen pesticidy, ale i další škodlivé látky, a to vše bez demineralizace vody.

Třetí cestou, kterou se vody znečistí nejčastěji, je to, co člověk sám ovlivnit až tolik nemůže. Jedná se o katastrofy při povodních, kdy se voda dostane tam, kam by neměla. Látky jsou potom společně s ní odplaveny do větších toků nebo se vsáknou do země, odkud se dostanou do podzemních vod.

Škodlivé látky také ovlivňují zdravotního stav vodních živočichů, mohou způsobit jejich úhyn a vymizení. Pokud jsou tito živočichové určeni jako potrava pro člověka, mohou mít nepříznivý vliv i na jeho zdraví.

Pokud tedy zjistíte znečištění vody ve svém okolí, všimnete si většího úhynu ryb nebo budete vědět o katastrofě, díky které se škodlivé látky dostaly do vody, neváhejte a varujte včas Českou inspekci životního prostředí. Včasný zásah totiž může často alespoň nějakou tu živou vodu zachránit.