Psí ocas je nepochybně skvělým komunikačním nástrojem. Máte-li všechny čtyři nohy na zemi, zamávat tlapkou zvládnete stěží. Pro vyjádření vlastních nálad vám musí pomoci obličejová mimika, postavení těla a ocas. Důležitý je nejen jeho pohyb, ale i pozice.

Psí ocas jako komunikační prostředek

Psí ocas můžeme brát jako takový komunikační nástroj, náhradu za hlas a schopnost mluvit. Packami toho psi moc nesvedou, ty jim pomáhají v pohybu. K psímu ocasu si musíte všímat obličejové mimiky, postavení těla a právě ocasu. To vše dohromady vám často poví, proč se pejsek chová tak, jak se aktuálně chová, řekne vám to také, jaký má pejsek aktuálně pocit.

Díky psímu ocasu se pejsci dorozumívají. Nemají zrovna skvělý zrak, je pro ně horší všímat si detailů a barev. Co však registrují velmi dobře, je pohyb. A právě mávání ocasem je snadno rozpoznatelné a všimnou si jej hned. Díky ocasu je možno šířit vlastní pach k ostatním.

Do jisté míry ocasy slouží ke vzájemné komunikaci všem sociálně žijícím zvířatům. Evoluce proto důležitý konec těla v živočišné říši patřičně vyzdobila. Může být barevně kontrastní, výrazně osrstěný či zakončený chomáčem chlupů nebo štětin. 
 

 

Co všechno pes svým ocasem projevuje?

Pomocí ocasu pes zdůrazňuje a signalizuje svůj emoční stav. Ocasem pes vyjadřuje nejen radost z příchodu pána či psího kamaráda nebo člena smečky, ale mírným vrtěním naznačuje i přípravu k útoku. Pes, který si brání své území před jiným vetřelcem, vrtí ocasem rovněž.

Ocasem pes signalizuje dominanci a podřízenost. Během útoku je u dominantního psa ocas ve vodorovném postavení. Znevýhodnění psi s ocasem kupírovaným vrtí daleko intenzivněji, aby jejich gesta nebyla přehlédnuta. Někdy můžeme pozorovat, jak pes s kupírovaným ocasem vrtí celou zadní částí těla.

Rychlost pohybu oháňky odráží míru vzrušení psa

Samotné mávání ocasem připadá nezaujatému člověku pořád tak nějak stejné, všímáme si spíše intenzity signálu. Důležité totiž je, na které straně psa (pravé či levé) mávání ocasu převažuje.

Při projevování pozitivních emocí (radost) směřuje ocas psa častěji k pravé straně jeho těla. V případě negativních emocí (spatření nepřítele) se naopak přiklání k levé. Stranové rozdíly vysvětlují vědci odlišným využitím hemisfér mozku – levá, ovládající silněji pravou polovinu těla, se pojí se vstřícností a klidem. Pravá hemisféra, posilující projevy levé části těla, zpracovává spíše přípravu k okamžité reakci, obavy a napětí.

Nesmíme zapomenout ani na jemné vibrační chvění ocasu – v těchto případech pracují nervy a náš miláček pravděpodobně zvažuje nečekanou akci, nejčastěji útěk.