- Soudní znalec v oboru vína a ostatních alkoholických nápojů.
- Více prezident Asociace sommelierů ČR
- Jedenáctinásobný vítěz sommelierských soutěží v ČR
- Vítěz mistrovství světa Habanosommelier 2004 – Kuba
- Držitel degustačních zkoušek podleevropských norem a zkoušek ČZPI.